Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2013

zasadzka
zasadzka
Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.
— Woody Allen
Reposted fromVillentretenmerth Villentretenmerth
zasadzka
library adventures
Reposted fromcube cube viavaka vaka
zasadzka
5964 a6f0 420
Reposted frommartynaa martynaa viavaka vaka
zasadzka
słuchaj - rzekłem do niej -
może wsadzisz
mi język do tyłka?

nie - odparła.

dobra - powiedziałem -
jeśli ja pierwszy wsadzę
swój język do twojego tyłka
to ty potem wsadzisz
swój do
mojego?

niech będzie - odparła.

pochyliłem tam
głowę i rozejrzałem
się
rozwarłem tą część ciała
potem wprowadziłem
swój
język

nie tam - rzuciła -
ahhahahaha
nie tam, to
nie to miejsce

wy kobiety macie
więcej dziur
niż
ser szwajcarski

nie chcę żebyś
to robił

czemu nie?

no bo potem ja też
będę musiała to zrobić
i wtedy na następnej
imprezie
opowiesz ludziom
jak to ja lizałam
twój tyłek

a jeśli obiecam, że
nie powiem?

urżniesz się
to
powiesz

dobra - odparłem -
obróć się to
wsadzę go w
inne
miejsce

obróciła się i
wsadziłem swój język
w to
inne miejsce

byliśmy w sobie zakochani

byliśmy w sobie zakochani
wyłączając to
co mówiłem na
imprezach
i nie byliśmy
zakochani
we własnych odbytach

ona chce żebym
napisał wiersz
miłosny
ale ja myślę, że jeśli ludzie
nie potrafią pokochać czyichś
odbytów
i piardów
i gówien
i okropnych miejsc
tak jak kochają
te dobre
miejsca
to nie
kochają się w pełni, także
obawiam się, że ten wiersz
będzie musiał
wystarczyć
zważywszy dokąd może doprowadzić nas miłość
a gdzie my w niej jak dotąd
zaszliśmy.
— Charles Bukowski, "Najlepszy wiersz miłosny na jaki w tej chwili mnie stać"
Reposted fromexistential-puke existential-puke viavaka vaka
zasadzka
tak bardzo...
zasadzka
8713 0116 420
A very appropriate traffic sign was placed at the Patriarch Ponds in Moscow. The text says: "No talking to strangers".
Reposted fromwerden werden viavaka vaka
zasadzka
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viavaka vaka
zasadzka
Reposted fromyska yska viavaka vaka

December 10 2013

zasadzka
Reposted frombaboooshka baboooshka viavaka vaka
zasadzka
Reposted from60B 60B viavaka vaka
zasadzka
4846 9bc7 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka
zasadzka
6780 db20
Reposted fromrobaczek robaczek viavaka vaka
zasadzka
8856 bad7 420
Reposted fromsmutnykamien smutnykamien viavaka vaka
zasadzka
5944 d306 420
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viavaka vaka
zasadzka
9861 a70f
YOU KNOW YOU LOVE ME :*
Reposted fromwajlet wajlet viavaka vaka
zasadzka
8198 98bd
Reposted fromwerterowska werterowska viavaka vaka
zasadzka
2746 fdd1 420
Reposted frommariola mariola viavaka vaka
zasadzka
9162 016a 420
Lesbian couple kissing in front of an anti-gay marriage sitting, in Marseille, France
Reposted frommuaddib muaddib viavaka vaka
zasadzka
      Once upon a time a cat had a girl and a girl had a cat... And together they were two  
Reposted fromfalconwing falconwing viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl